Siêu Hack Não Tiếng Trung Kỳ 1

Bài tập

danh sách bài tập

第一题

什么东西总会来但永远不会到?

A. 明天
B. 昨天
C. 今天
第二题

什么东西,当你与我分享,你却没了?

A. 钱财
B. 秘密
C. 情人
第三题

你有一根火柴,当你进入一个拥有一盏油灯,一些木材和一张报纸的房间,你会先点燃什么?

A. 油灯
B. 木材
C. 火柴
第四题

一个男孩想踢一个球3米远,然后要求回到他身边,他要如何踢的?

A. 叫朋友帮忙捡球
B. 向天空踢球
C. 用绳子拉球回来
第五题

什么东西切不断,晒不干,烧不着?

A.
B.
C.
第六题

购买时是黑色,使用时是红色,扔掉时是灰色?

A.
B.
C.
第七题

一个人必须选择进入如下三个房间中之一:第一个房间里正在着火,第二个房间里有很多持枪的刺客,第三个房间里全是挨饿三年的狮子。哪个房间对他来说最安全?

A. 第一个房间
B. 第二个房间
C. 第三个房间
第八题

2只鸭子在2只鸭子前面走,2只鸭子跟随2只鸭子后面,2只鸭子在2只鸭子之间行走。一共有几只鸭子?

A. 6只
B. 4只
C. 3只
第九题

什么东西左手可以握,右手想握都我不了?

A. 右手手指
B. 右手肩膀
C. 右手手肘
第十题

你在一个比赛中,你刚刚越过第二手的,现在你是比赛中的哪个位置?

A. 第一
B. 第二
C. 第三
第十一题

哪只猫最怕老鼠?

A. 熊猫
B. 机器猫
C. 野猫
第十二题

什么老鼠只用2支腿走路?

A. 米老鼠
B. 松鼠
C. 袋鼠
第十三题

有一个女人不会游泳。有一天,她坐的船突然沉没,但她没有死,为什么(没人救的)?

A. 她坐飞船
B. 她坐潜艇
C. 她船有救生衣
第十四题

什么东西当人走时它躺下来,人躺时它站立的?

A. 影子
B. 鞋子
C. 脚子
第十五题

一头牛在站着,头朝向南方,屁股朝向北方,这样牛尾指哪个方向的?

A. 北方
B. 地面
C. 南方
第十六题

妇女的什么机关最重要的?

A. 头脑
B. 心脏
C. 妇女联盟
第十七题

当贝克汉姆踢罚球,他会踢到什么?

A.
B. 对方
C. 球网
第十八题

珠穆朗玛峰是世界上最高的,但在发现珠穆朗玛峰之前,哪个山峰是世界上最高的?

A. 番西邦峰
B. 喜马拉雅峰
C. 珠穆朗玛峰
第十九题

什么东西卖方知道,买房知道,只有最后使用者不知道?

A. 食品
B. 棺材
C. 衣服
第二十题

为什么狗不能咬自己尾巴?

A. 距离太长
B. 尾巴不够长
C. 够太笨

Bình luận

Nguyen Van An
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nguyen Van An
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nguyen Van An
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hoàng Nam
Sao phần từ vựng lại không có gì ạ
Admin
gioitiengtrung.vn chào bạn! Mục Siêu Hack não là một phần bài tập nên sẽ không có phần từ vựng. Tuy nhiên nếu bạn có thắc mắc ở phần nào thì cứ bình luận ở bên dưới, các thầy cô sẽ trả lời cho bạn nhé. Chúc bạn có những giờ học thú vị với gioitiengtrung.vn!

Học thử miễn phí