GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

Nguyễn Thu Hường - Học Viên T09

5 sao - điểm 10 cho chất lượng <3 
Nhờ những vụ "Cào vào mặt", "Giật hết lông với tóc", hay thậm chí là tớ đã biết "tóc là đếm được" mà tớ đã đạt được mtiêu tớ đặt ra . ahihi
Yêu thương cô và các a/c/e ở trung tâm nhiều lắm nạ :3 ]

Nguyễn Thu Hường - Học Viên T09

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí