Bài 1: MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ ĐÀI LOAN

Video dạy hội thoại

Luyện nghe

Bài tập

danh sách bài tập

Câu 1

Đài Loan có mấy mùa?

A.  3 mùa
B. 2 mùa
C. 4 mùa
Câu 2

Đài Loan sử dụng ngôn ngữ chính là:

A. Tiếng Anh
B. Tiếng Hoa
C. Tiếng Quảng Đông
Câu 3

Người Đài Loan có thói quen:

A. Uống trà
B. Không ăn sáng
C. Cả A và  B đều đúng
Câu 4

Tín ngưỡng, tôn giáo của Đài Loan:

A. Đạo phật, đạo tin lành
B. Đạo thiên chúa, đạo hồi
C. Cả A và B  đều đúng
Câu 5

Đài Loan có đón tết âm lịch không?

A. Có
B. Không

Học thử miễn phí