GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ GIOITIENGTRUNG

Từ mới - từ vựng

TừNghĩaHình ảnhVí dụChữ viết
Flash card từ vựng
0 0 0
Xáo trộn từ
Đã thuộc
Chưa thuộc
Chưa thuộc
Đã thuộc

NỘI DUNG BÀI HỌC TRONG PHẦN NGỮ PHÁP

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GTT

I. BÀI GIẢNG UP WEB

B1: Sơ lược về Gioitiengtrung

B2: Hướng dẫn sử dụng web đối với giáo viên

B3: Yêu cầu đối với giáo viên của gioitiengtrung

II. BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GỒM

 • Hướng dẫn chung về kết cấu bộ tài liệu và các yêu cầu cụ thể
 • Hướng dẫn sử dụng Web/ App à Đã có sẵn
 • PPT bài giảng theo từng cấp độ à Đã có sẵn
 • Khung chương trình đào tạo theo từng cấp độ à Đã có sẵn
 • Sổ đầu bài của mỗi lớp à Đã có form
 • Phiếu theo dõi và đánh giá học viên à Đã có form
 • Video bài dạy mẫu của lớp onl và offl  à quay clip hoàn thành trước 12/8/2022
 • Bài test đầu vào trên web à Thủy – Hà soạn nội dung

III. BÀI TEST ĐẦU VÀO VỚI GIÁO VIÊN

 1. Bài test sử dụng với web ở tài khoản học sinh và tài khoản giáo viên
 2. Bài test giảng thử với ppt của GTT
 3. Bài test về các form biểu mẫu theo dõi, quản lí lớp học

Bài tập

danh sách bài tập

Học thử miễn phí