GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

BỆNH NHẬP CAO HOANG

THÀNH NGỮ: BỆNH NHẬP CAO HOANG

2019-02-21 10:58:29    1173
Ví những bệnh tật ở giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được nữa. Câu này áp dụng trong trường hợp rơi vào tình thế nghiêm trọng, không thể cứu vãn được.
Thành ngữ: Bôi cung xà ảnh

Thành ngữ: Bôi cung xà ảnh

2019-02-20 15:37:19    1101
Nhầm hình cây cung là con rắn, sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính.
Thành ngữ: Bạt miêu trợ trưởng

Thành ngữ: Bạt miêu trợ trưởng

2019-02-15 10:38:09    1074
Ví trong trường hợp ai đó muốn làm việc nhanh chóng nhưng không tính đến qui luật phát triển của sự vật nên hỏng việc.
Thành ngữ: Ban môn lộng phủ

Thành ngữ: Ban môn lộng phủ

2019-02-14 09:48:00    1065
Dùng đả kích (cũng dùng trong lối nói khiêm tốn )người dám thể hiện bản lĩnh nghiệp dư trước những người có nghề chuyên nghiệp
Thành ngữ: Án đồ sách ký

Thành ngữ: Án đồ sách ký

2019-02-12 15:07:39    1140
Nghĩa của câu: Dựa theo hình vẽ đi tìm ngựa, kết quả chẳng ra gì.
Thành ngữ: Binh bất yếm trá

Thành ngữ: Binh bất yếm trá

2019-01-30 15:51:04    1044
Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi .
Thành ngữ: Ái Ốc Cập Ô

Thành ngữ: Ái Ốc Cập Ô

2019-01-30 09:11:21    1044
Dùng để ví với việc vì yêu thích một người nào đó mà yêu luôn cả những gì liên quan tới người đó .

Học thử miễn phí