GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

***

1.Quy định khi sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ Trang Web của chúng tôi
     - KHÔNG sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi xúc phạm, lăng mạ, quấy rối, vu khống, đe doạ, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử người khác.
     - KHÔNG đăng tải, chia sẻ, sử dụng những nội dung bị cấm, trái đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục hoặc nội dung gây hại cho người khác.
     - KHÔNG chỉnh sửa, thâm nhập mã nguồn Trang Web với động cơ bất chính hoặc cố ý xâm nhập bất hợp pháp
     - KHÔNG đăng tải, chia sẻ, sử dụng hoặc các phần mềm có khả năng gây hại cho máy tính, các liên kết lừa đảo, các phần mềm lấy cắp thông tin của các thành viên khác trên Trang Web của Chúng Tôi.
     - KHÔNG đăng tải, chia sẻ hay lan truyền các nội dung quảng cáo bừa bãi, spam các thành viên khác.
     - KHÔNG sao chép, đăng tải lại hay sử dụng lại các nội dung do chúng tôi đăng tải hay do thành viên đăng tải mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi và thành viên sở hữu.
Chúng tôi giữ quyền nghiêm cấm truy cập tiếp tục vào Sản phẩm hay Dịch vụ của chúng tôi nếu xét thấy bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào.

2.Tài khoản và Mật khẩu
     - Bằng việc đăng ký tài khoản trên Trang Web của Chúng tôi, bạn xác nhận đã hiểu và đồng ý rằng Tài khoản và Mật khẩu (dưới đây gọi chung là “Tài khoản”) thuộc quyền sở hữu của bạn và chỉ một mình bạn được phép sử dụng.
     - Bạn có trách nhiệm phải tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, đảm bảo cho chính cá nhân mình sử dụng, cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn.
     - Hành vi chia sẻ hay dùng chung tài khoản với người khác là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP và người vi phạm sẽ ngay lập tức bị khoá tài khoản, cấm truy cập không hoàn tiền vào các Sản phẩm và Dịch vụ (bao gồm các khoá học và tài liệu đã đăng ký).
     - Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi qua hệ thống hỗ trợ contact@elight.edu.vn khi phát hiện có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn mà không được cho phép.
     - Bạn cũng đồng ý rằng – bằng tất cả những nỗ lực của mình – bạn sẽ ngăn chặn hoặc phối hợp điều tra, ngăn chặn những hành vi xâm nhập trái phép.
     - Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề hay thiệt hại nào vì lý do sử dụng trái phép tài khoản của bạn, mà nguyên nhân do lỗi bảo mật của bên thứ 3 nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, hay do bạn làm làm mất thông tin tài khoản của mình
     - Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu Tài khoản, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Chúng tôi (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3.Quy định về Nội dung Khoá học
     - Là một phần trong những Sản phẩm và Dịch vụ được cung cấp trên Website, Chúng tôi sẽ cấp quyền truy cập không giới hạn thời gian cho bạn vào xem nội dung khoá học, các bài kiểm tra và những thông tin học thuật khác như tài liệu, số liệu, video, phim ảnh, nội dung viết, hình ảnh, ghi âm hoặc bất cứ loại nội dung số nào phù hợp với loại khoá học hay tài liệu đăng ký (dưới đây gọi chung là “Nội dung Khoá học và Tài liệu”).
     - Nội dung khoá học và Tài liệu được cung cấp chỉ DUY NHẤT CHO BẠN với mục đích sử dụng CÁ NHÂN, PHI THƯƠNG MẠI, hỗ trợ việc học trực tuyến hoặc sử dụng tài liệu mà bạn đã đăng ký (dưới đây gọi là “Quyền sử dụng giới hạn”).
     - Bạn được quyền truy cập không giới hạn thời gian vào các Nội dung Khoá học và Tài liệu. Bạn có thể tải về và in ra các tài liệu được giảng viên cho phép, và chỉ sử dụng các nội dung đó như đã quy định trong Quyền sử dụng Giới hạn.
     - Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP tái xuất bản, sao chép, đăng tải, chia sẻ, chỉnh sửa, bán lại, sử dụng cho mục đích thương mại, trình chiếu cho nhiều người xem, dù là một phần hay toàn bộ Nội dung Khoá học và Tài liệu, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hay dưới bất kỳ hành vi nào, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn chỉ được sử dụng các Nội dung khoá học và Tài liệu cho Quyền sử dụng giới hạn như đã nêu bên trên.
     - Chúng tôi giữ quyền được chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung Nội dung Khoá học và Tài liệu, ngay cả sau khi Bạn đã đăng ký. Thông thường thì những thay đổi này sẽ giúp mang lại nội dung tốt hơn, mặc dù đôi khi những gì bạn nhận được sẽ khác đi ít hoặc nhiều so với nội dung ban đầu bạn nhận được.

4.Quy định về Sở hữu Trí tuệ
     - Chúng tôi luôn tôn trọng các vấn đề Bản quyền và Quyền sở hữu Trí tuệ, và mong đợi Bạn cũng có thái độ và hành động tương tự.
Một phần nội dung của Trang Web mà chúng tôi tự xuất bản, cũng như toàn bộ Nội dung Khoá học và Tài liệu thuộc bản quyền của Giỏi tiếng trung và các đối tác. Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sao chép, chỉnh sửa, tái xuất bản, đăng tải lại các nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.
     - Trong khi bạn được cấp Quyền sử dụng Giới hạn (như đã ghi trong Điều khoản 4) đối với các nội dung Trang Web, Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung khoá học và Tài liệu, Bạn hiểu và đồng ý rằng Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của các nội dung được đề cập, và do đó được giữ tất cả Bản quyền cũng như Quyền sở hữu Trí tuệ của tất cả những nội dung được đề cập.
     - Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng ngoài Quyền sử dụng Giới hạn, bạn KHÔNG SỞ HỮU bất cứ bản quyền, lợi ích, danh nghĩa gì có liên quan đến việc sở hữu nội dung Trang Web, Sản phẩm, Dịch vụ, Nội dung khoá học và Tài liệu.
     - Chúng tôi có toàn quyền khoá tài khoản và cấm truy cập vĩnh viên đối với những Thành viên không tôn trọng hay có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.
     - Nếu Bạn tin là nội dung mà Bạn sở hữu bị sử dụng trái phép trên Trang Web, có dấu hiệu vi phạm Bản quyền hay Quyền sở hữu Trí tuệ, xin vui lòng báo ngay cho Chúng tôi với các thông tin sau để kịp thời xử lý:
               + Họ và tên đầy đủ của người chủ sở hữu nội dung, hoặc người có thẩm quyền đối với nội dung bị vi phạm.
               + Mô tả nội dung Bạn sở hữu bị vi phạm Bản quyền.
               + Mô tả vị trí, nội dung, cách thức mà nội dung của bạn bị vi phạm trên Trang Web của chúng tôi, để chúng tôi có thể xác định đúng chi tiết nội dung để xử lý.
               + Thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email.
               + Lời xác thực bởi chính Bạn, rằng những thông tin bạn cung cấp là chính xác và yêu cầu xử lý đối với nội dung vi phạm Bản quyền.
               + Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các vấn đề bản quyền theo email cskh@gioitiengtrung.vn!

5.Quyền Miễn trừ Trách nhiệm
     - Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng các nội dung trên Trang Web, Sản phẩm, Dịch vụ, Nội dung Khoá học hay tài liệu.
     - Chúng tôi luôn đảm bảo Bạn có thể truy cập Trang Web, Sản phẩm và Dịch vụ không bị gián đoạn, nhưng không có ràng buộc pháp lý nào đối với việc này.
    - Chúng tôi không cam kết Trang Web hoàn toàn không bị gián đoạn hay không có lỗi kỹ thuật; cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả hay hậu quả từ việc sử dụng thông tin trên Trang Web.
     - Trong bất cứ trường hợp nào, Chúng tôi và những người chịu trách nhiệm xuất bản, đăng tải, chia sẻ nội dung trên Trang Web sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý, xuất phát từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng thông tin trên Trang Web, từ các Sản phẩm hay Dịch vụ, Nội dung khoá học hay Tài liệu.
     - Quyền Miễn trừ Trách nhiệm quy định trong Điều khoản này áp dụng cho tất cả mọi thiệt hại hay tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, virus máy tính, mất cắp, xâm nhập trái phép, các trường hợp tai nạn, thảm hoạ, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.
     - Trong những trường hợp hệ thống bị gián đoạn – vì lý do bảo trì, nâng cấp hay các vấn đề kỹ thuật khác theo kế hoạch, hoặc các vấn đề hệ thống gây gián đoạn ngoài dự kiến – Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bị ràng buộc và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:
                 + Không thể truy cập được Trang Web, các Sản phẩm và Dịch vụ, hoặc các ứng dụng nhúng của bên thứ 3.
                 + Chậm trễ, sai lệch, hay thất thoát dữ liệu, thông tin, giao dịch hay bất kỳ nội dung nào xảy ra trong quá trình hệ thống bị gián đoạn.
                 + Do các nhà cung cấp, bao gồm không giới hạn các nhà cung cấp mạng internet, hạ tầng máy chủ, các ứng dụng bên thứ 3, các đơn vị viễn thông và đường truyền.
                 + Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các hành vi gây tổn thất, thiệt hại, phạm pháp của các bên thứ 3, các nhà cung cấp hoặc người sử dụng khác trên Trang Web.
                 + Mọi thiệt hại hay tổn thất – nếu có – sẽ được quy kết trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức gây ra.
     - Bạn cũng đồng ý rằng phạm vi trách nhiệm và đền bù, nếu có, của Chúng tôi và các đối tác, người sử dụng, nhân viên, cộng tác viên, hay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan (dù có hay không có hợp đồng hay thoả thuận), liên quan đến các Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung Khoá học hay tài liệu, sẽ không vượt quá mức phí mà bạn đã trả cho Chúng tôi cho loại Sản phẩm hay Dịch vụ mà bạn sử dụng.

6.Quy định về Giá bán
     - Tất cả giá bán và chi phí của Sản phẩm và Dịch vụ được hiển thị trên Trang Web đều có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
     - Chúng tôi luôn nỗ lực để hiển thị và cập nhật giá chính xác nhất, trong một vài trường hợp giá có thể được hiển thị không chính xác. Điều này có thể do lỗi của con người, lỗi kỹ thuật hoặc thông tin không chính xác theo thời điểm.
     - Tuy vậy, mức giá mà bạn thanh toán sẽ là mức giá hiệu lực cuối cùng.

7.Quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng
     - Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung các Điều khoản Sử dụng này mà không cần báo trước cho Bạn. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ luôn đăng tải bản cập nhật Điều khoản mới nhất trên Trang Web để bạn luôn được nhận biết được những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung.
     - Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm ghé thăm trang này thường xuyên để kiểm tra và cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của các Điều khoản này. Việc tiếp tục sử dụng các Sản phẩm Dịch vụ của Trang Web, tham gia Nội dung Khoá học và Tài liệu, sau khi có những thay đổi trong Điều khoản, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng với những thay đổi đó.
     - Thoả thuận giữa Bạn và Chúng tôi trong bản Điều khoản Sử dụng này – bao gồm các quyền, thoả thuận, quy định – là duy nhất và không thể chuyển đổi, bàn giao cho bên thứ 3 hay bất kỳ ai khác. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất cho thoả thuận này.

8.Hiệu lực và Vô hiệu
     - Sự đồng ý thoả thuận các Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay khi bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm hay Dịch vụ nào trên Trang Web của chúng tôi, hoặc ngay khi bạn nhấn nút “Đăng ký Tài khoản”, và theo các Điều khoản được quy định trong văn bản này, thoả thuận sử dụng duy trì hiệu lực vô hạn khi bạn còn ghé thăm Trang Web, duy trì tài khoản người sử dụng hay sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, cho đến khi thoả thuận trở nên vô hiệu.
     - Chúng tôi có quyền được huỷ bỏ thoả thuận này, tạm khoá hay xoá hoàn toàn tài khoản của bạn, cấm truy cập một phần hay toàn bộ Trang Web, ngưng cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ, Nội dung Khoá học và Tài liệu, nếu xét thấy bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động này ngay sau khi gửi email thông báo cho Bạn, thay thậm chí không cần phải thông báo cho bạn.
     - Trong trường hợp thoả thuận vô hiệu xảy ra do bạn vi phạm, Chúng tôi KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOÀN TIỀN cho bất kỳ Nội dung Khoá học hay Sản phẩm, Dịch vụ bạn đã đăng ký, cũng như bất kỳ Sản phẩm hay Dịch vụ nào bị mất đi do việc tạm khoá hay xoá hoàn toàn tài khoản.
     - Bạn có thể huỷ bỏ thoả thuận Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào, bằng việc không truy cập vào Trang Web, hoặc bằng cách xoá tài khoản của bạn trên Trang Web của chúng tôi. Bạn có thể xem các bước hướng dẫn xoá tài khoản trong Chính sách Quyền riêng tư.
     - Chúng tôi không có ràng buộc phải duy trì thông tin tài khoản hay bất cứ thông nào của bạn sau khi thoả thuận vô hiệu.

9.Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của Chúng tôi
     - Chúng Tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Trang Web, Sản phẩm, Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.
     - Bạn có thể ngừng sử dụng Trang Web, Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng chúng nữa.
     - Chúng Tôi cũng có thể ngừng cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
     - Khi sử dụng bất cứ Sản phẩm hay Dịch vụ nào của Chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và mặc nhiên đồng ý với tất cả các Điều khoản được đề cập trên đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.
     - Nếu có bất kỳ điểm nào bạn không đồng ý, xin vui lòng dừng sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho các bạn về các điều khoản này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo hotline : 086.994.1588 hoặc gửi về hòm thư theo địa chỉ :  cskh@gioitiengtrung.vn! 

Cập nhật: 08-04-2019.

 

Bài viết liên quan

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí