GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

01 打招呼 - CHÀO HỎI

01 打招呼 - CHÀO HỎI

2019-08-02 09:53:31    3498
Các cách chào hỏi và gặp gỡ trong tiếng Trung với những tình huống thú vị
02 打篮球 - CHƠI BÓNG RỔ

02 打篮球 - CHƠI BÓNG RỔ

2019-08-02 10:03:16    2587
Thói quen chơi thể thao, chơi bóng rổ với những tình huống vô cùng thú vị và hấp dẫn
03 在饭馆 - Ở QUÁN ĂN

03 在饭馆 - Ở QUÁN ĂN

2019-08-02 10:32:35    2761
Các cách gọi món ăn, thanh toán, và thưởng thức một số món ăn quen thuộc của trung quốc
04 购物 - MUA SẮM

04 购物 - MUA SẮM

2019-08-02 10:40:13    2606
05 问路 - HỎI ĐƯỜNG

05 问路 - HỎI ĐƯỜNG

2019-08-02 10:52:44    2565
06 学习 - HỌC TẬP

06 学习 - HỌC TẬP

2019-08-02 10:57:25    2678
07 认识 - LÀM QUEN

07 认识 - LÀM QUEN

2019-08-02 11:12:39    2669
08 面试 - PHỎNG VẤN

08 面试 - PHỎNG VẤN

2019-08-02 11:23:47    3747

Học thử miễn phí