GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

BÀI 1

BÀI 1

2020-07-11 10:56:59    308
我的理想家庭 – GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG CỦA TÔI
BÀI 2

BÀI 2

2020-07-11 11:13:28    280
教育孩子的艺术 – NGHỆ THUẬT GIÁO DỤC TRẺ EM
BÀI 3

BÀI 3

2020-07-11 11:31:29    244
幸福的标准 - TIÊU CHUẨN CỦA HẠNH PHÚC
BÀI 4

BÀI 4

2020-07-11 11:36:41    248
真正的朋友 – NGƯỜI BẠN CHÂN CHÍNH
BÀI 5

BÀI 5

2020-07-11 11:40:20    271
颜色和性格 - MÀU SẮC VÀ TÍNH CÁCH
BÀI 6

BÀI 6

2020-07-11 11:46:13    215
各国迷信 – MÊ TÍN Ở CÁC NƯỚC
BÀI 7

BÀI 7

2020-07-13 08:43:15    207
手机偷走了很多人的睡眠 – ĐIỆN THOẠI ĐÃ CƯỚP ĐI GIẤC NGỦ CỦA RẤT NHIỀU NGƯỜI
BÀI 8

BÀI 8

2020-07-13 09:29:31    249
保护地球 – BẢO VỆ TRÁI ĐẤT
BÀI 9

BÀI 9

2020-07-13 09:55:24    237
谈抽烟 – BÀN VỀ THUỐC LÁ
BÀI 10

BÀI 10

2020-07-13 10:22:36    266
吃在中国 – ĂN UỐNG Ở TRUNG QUỐC

Học thử miễn phí