GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

Bài 1

Bài 1

2020-06-17 15:34:41    609
经理对我印象不错 – GIÁM ĐỐC CÓ ẤN TƯỢNG TỐT VỀ TÔI
BÀI 2

BÀI 2

2020-06-17 15:46:14    404
第一印象 - ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN
BÀI 3

BÀI 3

2020-06-17 15:49:45    347
想换工作 – MUỐN ĐỔI VIỆC
BÀI 4

BÀI 4

2020-06-17 15:52:56    361
不要太着急赚钱 – ĐỪNG QUÁ NÔN NÓNG KIẾM TIỀN
BÀI 5

BÀI 5

2020-07-04 14:18:11    325
压力和健康 – ÁP LỰC VÀ SỨC KHỎE
BÀI 6

BÀI 6

2020-07-04 15:47:38    279
去国外工作 – RA NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC
BÀI 7

BÀI 7

2020-07-04 15:22:43    277
“只买对的,不买贵的”- CHỈ MUA CÁI ĐÚNG, KHÔNG MUA CÁI ĐẮT
BÀI 8

BÀI 8

2020-07-04 15:34:26    288
“一分钱一分货” – TIỀN NÀO CỦA NẤY
BÀI 9

BÀI 9

2020-07-04 15:57:56    277
各国的购物习惯 - THÓI QUEN MUA SẮM CỦA CÁC NƯỚC
BÀI 10

BÀI 10

2020-07-04 16:05:25    278
网购改变生活方式 – MUA SẮM ONLINE THAY ĐỔI CÁCH SỐNG

Học thử miễn phí