GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

CHỦ ĐỂ 01 打招呼- CHÀO HỎI

(视频来源:因特网)

Các bạn hãy cũng nhau tìm hiểu trước một số từ mới xuất hiện trong video nhé!

生词 Từ mới:

STTChữ hánPhiên âm Nghĩa
1你好nǐhǎo xin chào
2早上好zǎoshang hǎo chào buổi sáng
3hěn rất
4 谢谢xièxiè cảm ơn
5不好意思bùhǎoyìsi xin lỗi
6 没关系méiguānxi không sao
7zhè cái này
8nà cái đó
9手机shǒujī điện thoại
10不客气búkèqi đừng khách sáo
11学生xuésheng học sinh
12yě cũng
13 叫jiào gọi
14什么shénme cái gì
15名字míngzi tên
16 好听hǎotīng hay
17再见zàijiàn tạm biệt
18 朋友péngyou bạn bè
19最近zuìjìn gần đây
20怎么样zěn me yàng thế nào
21máng bận rộn
22kè tiết học
23工作gōngzuò công việc
24认识rènshi quen biết
25高兴gāoxìng vui mừng
26同事tóngshì đồng nghiệp
27中文zhōngwén tiếng Trung
28喜欢xǐhuān thích
29tài quá, lắm
30jiǔ lâu
31dōu đều
32hē uống
33咖啡kāfēi cà phê
34rè nóng
35bīng đá, lạnh
36味道wèidàovị 
37tián ngọt
38电影diànyǐng phim
39今天jīntiān hôm nay
40明天míngtiān ngày mai
41王明Wáng  Míng Vương Minh
42静静Jìng Jìng Tịnh Tịnh

 

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí