Đại từ

Đại từ là loại từ thay thế cho các loại thực từ, ngữ và câu. Có các loại đại từ sau:

 1. Đại từ nhân xưng: 我,你,他,我们,你们,他们,…
 2. Đại từ nghi vấn: 谁,什么,怎样,哪,哪,多少,…
 3. Đại từ chỉ thị:

Zhè

Đây, này

Kia, ấy, đó

这里

zhèli

Nơi đây, nơi này

这儿

zhèr

Nơi đây, nơi này

那儿

nàr

Nơi kia, nơi ấy, nơi đó, chỗ kia

这会儿

zhèhuìr

Lúc này, bây giờ

这样

zhèyàng

Như thế này

那样

nàyàng

Như thế kia, như thế ấy

那么

nàme

Như thế

这么样

zhèmeyàng

Như thế, như vậy

měi

Mỗi

Các

mǒu

Nào đó

fán

Phàm

其他

qítā

Cái khác

其余

qíyú

Còn lại

一切

yīqiè

Tất cả

别的

biéde

Cái khác

任何

rènhé

Bất kỳ

 

*Đặc điểm ngữ pháp của đại từ

 1. Đại từ có tác dụng thay thế, chỉ thị. Chúng có tính không ổn định rất lớn trong mối liên hệ với đối tượng được thay thế, chỉ thị. Một đại từ thay cho A hoặc chỉ thị cho B phải ở trong ngữ cảnh cụ thể mới có thể xác định được.
 2. Đại từ nói chung không nhận sự bổ nghĩa của các từ ngữ khác.
 3. Đại từ không thể lặp lại.
 4. Cách dùng của đại từ về cơ bản giống cách dùng của thực từ hoặc cụm từ mà nó thay thế hoặc chỉ thị.

 

Cách dùng linh hoạt của đại từ nghi vấn

 

     Đại từ nghi vấn có khi không dùng trong câu hỏi mà dùng trong câu kể. Cách dùng đó gọi là cách dùng linh hoạt. Ví dụ:

 1. 星期日的市中心,哪儿都是人。

Trung tâm thành phố vào ngày chủ nhật, đâu đâu cũng là người.

 1. 谁也喜欢唱这首歌。

Ai cũng thích hát bài hát này.

 Đại từ nghi vấn trong hai câu trên mang ý nghĩa bất kỳ.

     

Ở hai ví dụ dưới đây, chúng có ý nghĩa hưu chỉ, tức chỉ người hoặc vật không xác định.

 

 1. 她要请谁替她打个电话。

Cô ấy muốn nhờ ai đó gọi giúp điện thoại.

 1. 我想买点儿什么送给妈妈。

Tôi muốn mua một chút gì để tặng mẹ.

 

Trong hai phân câu của câu phức, ta cũng có thể dùng cùng một đại từ nghi vấn ở hai phân câu để biểu thị đặc chỉ (chỉ người hoặc vật đặc biệt). Ví dụ:

 1. 谁想吃苹果,谁就去买。

Ai thích ăn táo thì người đó đi mua.

 1. 你让我买哪个人我就买哪个。

Anh bảo tôi mua cái gì thì tôi mua cái đó.

 1. 怎么做好,我就怎么做。

Làm thế nào tốt thì tôi làm thế ấy.

 

 

 

Bài viết liên quan

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Các loại ngữ phân theo chức năng ngữ pháp

Ngữ có chức năng ngữ pháp tương đương với danh từ, gồm các loại nhỏ như sau

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Các loại ngữ được phân theo cấu trúc ngữ pháp

Ngữ liên hợp do hai hoặc nhiều từ tạo thành, giữa các từ trong ngữ không phân chính phụ, có các quan hệ ngang bằng, nối tiếp hoặc lựa chọn.

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Từ tượng thanh

Đây là lượng từ mô phỏng âm thanh

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí