Liên từ (连词 liáncí)

  1. Liên từ thường chỉ nối danh từ, đại từ, ngữ danh từ.

Ví dụ: 和,跟,同,与,及,以及,或,或者,...

  1. Loại liên từ vừa nối động từ, tính từ hoặc ngữ động từ, ngữ tính từ cũng vừa có thể nối phân câu.

Ví dụ: 并,并且,而,而且,或,或者,...

  1. Loại thường xuyên nối phân câu

Ví dụ: 不但,虽然,假如,如果,即使,固然,尽管,只有,只要,不论,不管,因为,除非,与其,所以,因此,因而,而且,不过,可是,从而,以至,然而,宁可,免得,因此,...

*Đặc điểm ngữ pháp của liên từ

  1. Không có tác dụng bổ nghĩa, chỉ dùng để nối từ, ngữ hoặc câu.
  2. Không thể làm thành phần câu, không thể dùng để trả lời câu hỏi.
  3. Liên từ không những kết hợp với các liên từ khác mà có thể kết hợp với phó từ để thực hiện tác dụng nối.

Ví dụ:  只要天气好,我就去。

           Chỉ cần thời tiết tốt là tôi đi.

(Ở đây “只要” là liên từ, “就” là phó từ)

*Một số liên từ thường gặp

gēn

tóng

以及

yǐjí

Và, cùng

huò

Hoặc, hoặc là

或者

huòzhě

Hoặc là

bìng

并且

bìngqiě

Và, đồng thời, hơn nữa

ér

Mà, và, còn, rồi

而且

érqiě

Mà còn

不但

bùdàn

Không những, chẳng những, không chỉ

虽然

suīrán

Tuy rằng, tuy nhiên

但是

dànshì

Nhưng mà

可是

kěshì

Nhưng, nhưng mà

因为

yīnwèi

Vì, bởi, bởi vì

所以

suǒyǐ

Cho nên, sở dĩ

假如

jiǎrú

Giả dụ, nếu như

如果

rúguǒ

Nếu, nếu như

即使

jíshǐ

Cho dù, dù cho

固然

gùrán

Cố nhiên, tất nhiên

尽管

jǐnguǎn

Cho dù, dù rằng

只有

zhǐyǒu

Chỉ có

只要

zhǐyào

Chỉ cần

不论

bùlùn

Bất luận, dù cho, không kể

不管

bùguǎn

Dù cho, bất luận, không kể

除非

chúfēi

Trừ phi, chỉ có, ngoài

与其

yǔqí

Thay vì (dùng kết hợp với “宁可”, “不如”, xem phần câu phức lựa chọn)

因此

yīncǐ

Do đó, vì thế, vì vậy

因而

yīn'ér

Do đó, vì vậy mà

不过

bùguò

Nhưng, có điều (là), song

从而

cóng'ér

Do đó mà, từ đó, cho nên, nên

以至

yǐzhì

Đến mức, đến nỗi

然而

rán'ér

Nhưng mà, vậy mà

宁可

nìngkě

Thà, thà rằng

免得

miǎndé

Để tránh, đỡ phải

因此

yīncǐ

Do đó

 

Bài viết liên quan

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Các loại ngữ phân theo chức năng ngữ pháp

Ngữ có chức năng ngữ pháp tương đương với danh từ, gồm các loại nhỏ như sau

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Các loại ngữ được phân theo cấu trúc ngữ pháp

Ngữ liên hợp do hai hoặc nhiều từ tạo thành, giữa các từ trong ngữ không phân chính phụ, có các quan hệ ngang bằng, nối tiếp hoặc lựa chọn.

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Từ tượng thanh

Đây là lượng từ mô phỏng âm thanh

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
aia
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí