GMG Việt nam - Gioitiengtrung.vn

Phó từ (副词 fùcí)

 Phó từ là loại từ có tác dụng bổ nghĩa, hạn chế động từ, tính từ về các mặt thời gian, trình độ, phạm vi, ngữ khí…Có các loại phó từ sau:

       1. Phó từ biểu thị thời gian

Ví dụ: 正,正在,刚刚,才,已经,就要,立刻,马上,

将(要),曾(经),忽然,暂时,渐渐,然后,终于,…

  1. Phó từ biểu thị tần số

Ví dụ: 再,又,还,也,常(常),经常,总(是),一直,永远,不断,随时,始终,往往,老,仍旧,一贯,反复,…

  1. Phó từ biểu thị trình độ

Ví dụ: 很,更,太,极,非常,极其,最,十分,挺,格外,尤其,比较,稍微,再,过于,相当,颇,…

  1. Phó từ biểu thị phạm vi

Ví dụ: 都,总共,统统,一齐,一期,一共,总,光,独,净,仅仅,才,就,…

  1. Phó từ biểu thị tình trạng

Ví dụ: 竭力,互相,悄悄,亲自,大力,…

  1. Phó từ biểu t hị khẳng định, phủ định

Ví dụ: 必定,必然,准,的确,不,没(有),非,莫,未曾,未必,无非,…

  1. Phó từ biểu thị ngữ khí

Ví dụ: 可,却,倒,偏偏,简直,索性,反正,竟,竟然,居然,到底,难道,难怪,莫非,何必,也许,何尝,幸亏,几乎,大概,果然,…

 

*Đặc điểm ngữ pháp của phó từ

 

  1. Thường đứng trước và làm trạng ngữ cho các động từ, tính từ vị ngữ.

Ví dụ: 非常精彩,没买到票,…

  1. Không thể bổ nghĩa cho danh từ.
  2. Đại bộ phận phó từ không thể đơn độc trả lời câu hỏi.
  3. Một số phó từ có tác dụng nối.

Ví dụ: 她一进门就大笑起来。

Cô ấy vừa vào liền cười phá lên.

 

*Một số phó từ thường dùng

必定

bìdìng

Nhất định, chắc chắn

必然

bìrán

Nhất định, chắc chắn, tất yếu

不断

bùduàn

Không ngừng

比较

bǐjiào

Tương đối, khá

cái

Mới, vừa mới, mới chỉ

大概

dàgài

Có lẽ, rất có thể

大力

dàlì

Mạnh mẽ, ra sức

dào

Lại, nào ngờ, nào, cứ

到底

dàodǐ

Cuối cùng, rốt cục, suy cho cùng

的确

díquè

Đích xác, đúng, quả thực

Chỉ có

fēi

Không, không phải

反复

fǎnfù

Nhiều lần, lặp đi lặp lại

反正

fǎnzhèng

Dù sao…cũng, bất luận thế nào cũng

格外

géwài

Đặc biệt, vô cùng

gèng

Càng, hơn

果然

guǒrán

Quả nhiên

过于

guòyú

Quá

guāng

Chỉ, toàn

何必

hébì

Hà tất, việc gì phải

何尝

hécháng

Không phải

互相

hùxiāng

Lẫn nhau

jìng

Chỉ, toàn

jìng

Cuối cùng, lại

竟然

jìngrán

Mà, vậy mà

居然

jūrán

Lại, có thể

jǐn

Vẫn, cứ, chỉ

仅仅

jǐnjǐn

Vẻn vẹn

几乎

jīhū

Hàu như, gần như, cơ hồ

经常

jīngcháng

Thường xuyên

Hết sức, cực kỳ

极其

jíqí

Cực kỳ

竭力

jiélì

Hết sức, ra sức

jiù

Thì, bèn, liền, ngay, chính, chỉ

简直

jiǎnzhí

Thật là, quả là (mang ý phóng đại)

Thật, thật là, quả là

lǎo

-         Luôn luôn, thường xuyên

-         Rất, lắm

Chẳng, không, chớ đừng

莫非

mòfēi

Chẳng lẽ, hay là, hẳn là

难道

nándào

Lẽ nào

难怪

nánguài

Thảo nào, chẳng trách

pín

Nhiền lần, liên tiếp

piān

Lại cứ, cứ, cố ý

偏偏

piānpiān

Lại cứ, cứ, lại

亲自

qīnzì

Tự mình

悄悄

qiāoqiāo

Lặng lẽ, nhẹ nhàng

què

Lại, mà lại, nhưng lại

仍旧

réngjiù

Như cũ, vẫn, cứ

始终

shǐzhōng

Trước sau, từ đầu đến cuối

十分

shífēn

Rất, vô cùng

稍微

shāowēi

Hơi,  một chút, một tí

索性

suǒxìng

Dứt khoát

统统

tǒngtǒng

Hết cả, tất cả

tǐng

Rất

无非

wúfēi

Chỉ, chẳng qua

往往

wǎngwǎng

Thường thường

wèi

Chưa

未必

wèibì

Chưa hẳn, vị tất

未曾

wèicéng

Chưa từng

幸亏

xìngkuī

May mà

相当

xiāngdāng

Tương đối, khá

也许

yěxǔ

Có lẽ

一直

yīzhí

Thẳng, liên tục, luôn luôn

永远

yǒngyuǎn

Vĩnh viễn, mãi mãi

一共

yīgòng

Gồm, tổng cộng, tất cả

一贯

yīguàn

Nhất quán, xưa nay vẫn thế

一起

yīqǐ

Cùng một chỗ, cùng, cùng nhau

一齐

yīqí

Nhất tề, đều, đồng loạt

尤其

yóuqí

Đặc biệt

zài

Lại, nữa,hãy, hẵng, thêm

zǒng

Cứ, mãi

总共

zǒnggòng

Tổng cộng

zhǐ

Chỉ

zhǔn

Nhất định, chắc chắn

zuì

Nhất

 

Bài viết liên quan

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Các loại ngữ phân theo chức năng ngữ pháp

Ngữ có chức năng ngữ pháp tương đương với danh từ, gồm các loại nhỏ như sau

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Các loại ngữ được phân theo cấu trúc ngữ pháp

Ngữ liên hợp do hai hoặc nhiều từ tạo thành, giữa các từ trong ngữ không phân chính phụ, có các quan hệ ngang bằng, nối tiếp hoặc lựa chọn.

{%AMGV2.itemnews.img.alt%}

Từ tượng thanh

Đây là lượng từ mô phỏng âm thanh

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Thẻ sau khi hết có được gia hạn không ạ hay phải mua thẻ khác?
Học với giáo viên ntn ?
Học với giáo viên ntn ?
Các gói học online
Các gói học online

Câu chuyện học viên

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

hương

Nguyễn Thị Hương - Học Viên T02

 Lê Thị Thắm - Học Viên T06

thắm

Lê Thị Thắm - Học Viên T06

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

oánh

Nguyễn Trung Oánh - Học Viên T07

Hà Diễm

diem

Hà Diễm

Trần Mai Phương

phương

Trần Mai Phương

theme/frontend/images/noimage.png

Học thử miễn phí