Động từ

Động từ

2018-11-30 15:04:59    165
Khái quát các loại động từ trong tiếng Trung và cách sử dụng.
Từ loại

Từ loại

2018-11-30 14:56:30    165
Từ loại trong Tiếng Trung
Cấu tạo của Từ

Cấu tạo của từ trong tiếng trung

2018-11-30 14:43:41    172
Cấu tạo của từ

Học thử miễn phí